Organik luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn. Những thông tin của bạn, khách hàng cung cấp cho chúng tôi được giữ bí mật tuyệt đối. Các thông tin này sẽ không bao giờ được chuyển cho các cơ quan, tổ chức khác.