Organik đang cung cấp một số loại rau củ quả cho các cửa hàng trong thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các cửa hàng ( công ty ) này mua sản phẩm của chúng tôi để bán lại cho khách hàng của họ. Hiện tại, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng là:

Hà Nội: Cửa hàng thực phẩm Lusy, Oasis, Naturally.
Ho Chi Minh City: các Cửa Hàng Ân Nam  Gourmet, Premium Gourmet và organik Market.

Lưu ý quan trọng: Xin lưu ý rằng những khách hàng chỉ mua một số sản phẩm rau, củ, quả từ công ty chúng tôi. Vui lòng liên hệ với Quỳnh 063 397 0584  hoặc quynh.pt@organikvn.com để biết thông thêm thông tin.