Vào cử hàng trực tuyến
Hầu hết khách hàng của chúng tôi có thể đặt hàng trực tuyến tại trang "web" này của côn gty chúng tôi, và chúng tôi có thể giao hàng trực tiếp đến từng nhà của khách hàng. " Nhấn vào đây" để biết các không tin đặt hàng trực tuyến.

Tất cả các loại hàng hóa của công ty chúng tôi trên trang "web" trực tuyến này đều có chất lượng, chủng loại và ' hạn sử dụng" như các sản phẩm trưng bày tại cửa hàng Organik.

Giá thành trên trang "web" trực tuyến cũng giống như giá tại cửa hàng. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy 2 loại giá trên trang "web" của trực tuyến: giá sản phẩm và giá sản phẩm bao gồm thuế Giá trị gia tăng ( VAT) ( có 3 mức thuế giá trị gia tăng là 0%, 5% và 10%). Giá tại cửa hàng chúng tôi là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.