Organik đang phục vụ các khách hàng trực tiếp, cửa hàng bán thực phẩm và "HORECA" ( các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty cung cấp suất ăn). Tất cả các khách hàng của chúng tôi có thể mua hàng  tại cửa hàng Organik đặt tại khu Thảo Điền, hoặc có thể đặt hàng trực tuyến tại trang "Web" trực tuyến này www.organikvn.com của của công ty. Bên cạnh đó, các cửa hàng thực phẩm, khách hàng "HORECA" có thể đặt hàng trực tiếp bằng "fax" hoặc hộp thư điện tử.

Hầu hết các khách hàng của chúng tôi nhận được đơn hàng từ các nhân viên giao hàng của công ty. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt bạc có thể liên lạc với chúng tôi để thống nhất phương thức nhận hàng.