ORGANIK là nhà phân phối thực phẩm chất lượng.

ORGANIK tự hào về chất lượng và độ " tươi" của sản phẩm của mình. Chúng tôi cố gắng từng bước xây dựng chất lượng của trang trại chúng tôi đến tay người tiêu dùng. Những bước này bao gồm, sản xuất, chế biến và phân phối.

Trong sản xuất, có ba tiêu chuẩn quan trọng. Đó là " Hữu cơ", "GAP" và ' Đã lựa chọn". Xin vui lòng click vào những từ quan trọng này để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của chúng và chúng tôi đã áp dụng chúng như thế nào trong quá trình sản xuất của Organik. Bên cạnh đó, hai tiêu chuẩn " Free range" và "thương mại công bằng" cũng quan trọng với một số sản phẩm của chúng tôi.

Trong bước chế biến sau thu hoạch, từ HACCP là từ quan trọng. Xin vui lòng nhấn vào từ HACCP để tìm hiểu thêm về ý nghĩa và quá trình áp dụng của chúng tôi trong quá trình chế biến sau thu hoạch của chúng tôi.

Trong phân phối, "tươi' là vấn đề rất quan trọng. Bạn hãy nhấn vào từ "tươi" để tìm hiểu thêm về những ý nghĩa và cách áp dụng của chúng tôi trong hoạt động phân phối của công ty.