Nếu bạn muốn thăm trang trại của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nông nghiệp "hữu cơ" Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thường chuyến thăm trang trại sẽ mất khoảng 2 giờ. Bao gồm:

            . Một hướng dẫn viên để bạn có thể giải thích cho bạn những điều bạn thấy xung quanh  và một số điều đặc biệt trong canh tác "hữu cơ"

            . Bạn cũng có thể có cơ hội thưởng thức một số loại rau "hữu cơ".

 

!